Dagsturhytter

Alle  kommunene i Rogaland inviteres til å bli med på det populære dagsturhytte-prosjektet, og få sin egen dagsturhytte som et lavterskeltilbud for turgåere. Nå har alle kommunene sagt at de ønsker å få på plass en dagsturhytte, og noen kommuner planlegger to hytter. I løpet av 2023 vil det være en dagsturhytte i hver kommune i Rogaland.

Vi har satt av over 6 ,5 millioner kr til dagsturhytteprosjektet som betyr at hver kommune kan få kr 250 000 i støtte til sin dagsturhytte fra oss. Dagsturhyttene er inn under spillemiddelordningen samt en får momsrefusjon. Dette prosjektet er et spleiselag. Sammen med Rogaland fylkeskommune er vi godt i gang med å tilrettelegge for etablering av dagsturhytter her i regionen.

Rogaland fylkeskommune har kjøpt plantegninger og bidrar med prosjektansvaret. Hver kommune må beregne en egenandel på rundt kr 200 000. Det er satt av en tidsramme på to år, og det betyr at kommunen måtte svare på invitasjonen så snart som mulig. Det har vært en veldig positiv respons. Du finner mer informasjon om prosjektet på  www.rogfk.no/dagsturhytta

Stavanger Turistforening har laget en flott oversikt over alle dagsturhyttene i Rogaland og med gode turbeskrivelser. Ta gjerne en titt på siden om dagsturhyttene!

Dagsturhytte

Hva kan vi gjøre for å få flest mulig ut i naturen, oftest mulig? Dette er tanken bak dagsturhyttene som på kort tid har rukket å bli en kjempesuksess i Vestland fylke. Målgruppen er barnefamilier, skoler og barnehager. Hytta skal ligge ved en etablert sti og ikke for lang kjøretur for bysenter. Gåturen skal være rundt 30m-45 min fra parkeringsplass. Hver kommunen gjør avtale med en frivillig organisasjon som holder tilsyn,og derfor er det viktig for oss at frivillige organisasjoner i hver kommuner blir invitert inn i prosjektet.

Selv om de 23 hyttene er identiske, vil plassering vise mangfoldet i vår regions natur. Hyttene kan plasseres ved sjø, til fjells, ved skogen, nær bosetning eller ved et vann.

Det startet som et samarbeid mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune of Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane i 2016. Atle Skrede i Sogn og Fjordane hadde ideen til dagsturhttene, og prosjektet har nå vokst videre i Vestland fylkeskommune. På 2,5 år hadde Sogn og Fjordane med sine 110.000 innbyggere hele 350 dagsturhyttebesøk. Det er blitt en sosial møteplass der det er uante muligheter til opplevelser av natur og formidling av kultur. På denne siden kan du lese om eksisterende dagsturhytte! 

Alle hyttene er på ut.no og mange benytter anledningen til å bli kjent i sin region og besøke flere av dagsturhyttene. Det er skapt et stort engasjement i de ulike kommunene med ulike arrangement, egne Facebooksider for hytter og «konkurranse om flest besøkte dagsturhytter. Vi håper på et like stort engasjement her i Rogaland.

I løpet av 2022 vil det åpnes dagsturhytter  i mange av kommunene i Rogaland. Følg gjerne Facebooksiden Dagsturhytta Rogaland der oppdateringer skjer. God tur!

Alle foto på denne siden er tatt av på åpningen av Dagsturhytta Søsterhytta i Sandnes.