Dagsturhytta Havblikk Farsund Even Lundefaret

Videreutvikling av dagsturhyttene i Rogaland og Agder 2024-2026

Hver dagsturhytte får anledning til både fysisk tilrettelegging og aktivitetstiltak med 100 000 kroner per hytte.

Vi er imponert over engasjementet, stort aktivitetsnivå, høye besøkstall og ønsket om enda bedre tilrettelegging av konseptet dagsturhyttene. Vår gave er på totalt 5,2 millioner kroner til dagsturhyttene i Rogaland og Agder i perioden 2024-2026.

I forbindelse med dagsturhyttene så er det ulike behov for tiltak som kan gjøre opplevelsen av et dagsturhyttebesøk enda bedre. Begge fylkeskommunene ser for seg en tilskuddsordning der kommunene med dagsturhytte (eller lag og foreninger med ansvar for eller tilknytning til hyttene) kan søke om inntil 100 000 kr til videreutvikling av sin dagsturhytte. Tilskudd skal benyttes til enten fysiske tilretteleggingstiltak eller aktivitetstiltak som bidrar til økt bruk av hyttene.

Dagsturhytten Søsterhytten i Sandnes kommune som var den første dagsturhytten i Rogaland.

Aktuelle fysiske tiltak:

• Utebenker og utebord • Toalett • Skilting og merking ved parkeringsplass og turstier til hytta. • Aktivitetsanlegg (f.eks. zip-line, taujungel.) • Bålplass • Natursti • Utstyr (f.eks. bålpanne, kanoer) • Forbedre tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjonsevne • Opparbeide bedre parkering

Aktivitetstiltak ved dagsturhytta: • Turdagsarrangementer • Utekino • Friluftskonserter • Forfatterbesøk • Lesestund for barn • «Ordførerens tur» • Skoledager

Jarebu – et populært turmål Foto- Inger Løwø Syvertsen :Midt-Agder Friluftsråd

Dagsturhyttene i Rogaland og i Agder har så langt blitt godt tatt imot i befolkningen. Samtidig ser de at det er en rekke behov for å forbedre tilbudet for brukerne. Dette gjelder spesielt fysisk tilrettelegging ved hyttene som opparbeiding av parkering og uteområde eller merking, skilting og friluftsutstyr. Videre at en kan være med å skape aktiviteter rundt hyttene slik at en opprettholder det høye besøkstallene og skaper møteplasser for både natur- og kulturopplevelser. Målet som beskrives er: Flest mulig kommer seg ut på tur gjennom økt tilgjengelighet, og videreutvikle dagsturhyttene til å bli et «Mikrokulturhus» hvor en løfter frem kultur, kunnskap, attraktive aktiviteter og lokale stedskvaliteter.

God stemning i Vennskapshyttå i Stavanger kommune ved overrekkelsen av gaven på 2,7 millioner kroner til videreutvikling av dagsturhyttekonseptet. Fra venstre Aina Hovden Lunde fra Stavanger kommune, Torstein Plener, John Inge Zazzera og Jostein K. Salvesen fra Rogaland Fylkeskommune

Samarbeid med kommunene og fylkeskommunene.

Aina Hovden Lunde i Stavanger kommune (til venstre på bildet sier dette: «På vegne av alle kommunene i Rogaland må jeg få si et stort takk for at Sparebankstilftelsen SR-Bank nok en gang støtter dagsturhytteprosjektet. Dette er veldig velkomne midler som hjelper oss i kommunene til å kunne tilrettelegge bedre rundt hyttene eller fylle de med mer aktivitet. Dagsturhyttene er et fantastisk prosjekt, som bidrar til at flere kommer seg ut på tur, og de er viktige møteplasser både for nærmiljøet og tilreisende. Dette var en veldig hyggelig førjulsgave, som mange vil få stor glede av framover!». Stiftelsen sender en stor takk til prosjektleder Torstein Plener i Rogaland fylkeskommune som sier dette: «Vi i Rogaland fylkeskommune er veldig takknemlig for den flotte gaven fra Sparebankstiftelsen SR-Bank. Det gir kommunene mulighet til å videreutvikle sin egen dagsturhytte til å bli mer tilgjengelig, og lage attraktive aktiviteter for å nå flest mulig målgrupper. Vi tror også at denne gaven skal bidra til at flest mulig kommer seg ut på tur, og at dagsturhyttene blir  arena for å løfte frem kultur, kunnskap og lokale stedskvaliteter.«

Stemingsfullt ved dagsturhytta Havblikk i Farsund. Foto: Even Lundefaret

I løpet av 2024 vil alle Dagsturhyttene i både Agder og Rogaland komme på plass, og vi håper dere tar turen. Stiftelsen er imponert over fylkesordfører Arne Thomassen i Agder Fylkeskommune som har neste vært på alle åpningene. Prosjektleder Bård Lassen håper det kan inspirere andre til å besøke hele regionen.

Dagsturhyttekonseptet

Hva kan vi gjøre for å få flest mulig ut i naturen, oftest mulig? Dette er tanken bak dagsturhyttene som på kort tid har rukket å bli en kjempesuksess i Vestland fylke. Målgruppen er barnefamilier, skoler og barnehager. Hytta skal ligge ved en etablert sti og ikke for lang kjøretur for bysenter. Gåturen skal være rundt 30m-45 min fra parkeringsplass. Hver kommunen gjør avtale med en frivillig organisasjon som holder tilsyn,og derfor er det viktig for oss at frivillige organisasjoner i hver kommuner blir invitert inn i prosjektet.

Dagsturhyttene i Rogaland og Agder har litt ulikt utseende, men konseptet er det samme.

Det startet som et samarbeid mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune of Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane i 2016. Atle Skrede i Sogn og Fjordane hadde ideen til dagsturhttene, og prosjektet har nå vokst videre i Vestland fylkeskommune. På 2,5 år hadde Sogn og Fjordane med sine 110.000 innbyggere hele 350 dagsturhyttebesøk. Det er blitt en sosial møteplass der det er uante muligheter til opplevelser av natur og formidling av kultur. På denne siden kan du lese om eksisterende dagsturhytte! 

Alle hyttene er på ut.no og mange benytter anledningen til å bli kjent i sin region og besøke flere av dagsturhyttene. Det er skapt et stort engasjement i de ulike kommunene med ulike arrangement, egne Facebooksider for hytter og «konkurranse om flest besøkte dagsturhytter. Vi håper på et like stort engasjement her i Rogaland.

Vi har satt av over 13 millioner kr til dagsturhytteprosjektet som betyr at hver kommune kan få kr 250 000 i støtte til sin dagsturhytte fra oss. Dagsturhyttene er inn under spillemiddelordningen samt en får momsrefusjon. Dette prosjektet er et spleiselag. Sammen med Rogaland fylkeskommune  og Agder fylkeskommune er vi godt i gang med å tilrettelegge for etablering av dagsturhytter her i regionen.