Gaveoverrekkelsen til Stiftelsen GründerAcademy

10 millioner kroner til videreutvikling av gründerprogrammet 2024-2026

Stiftelsen GründerAcademy (SGA) ble opprettet høsten 2021 med mål om å stimulere til å skape nye arbeidsplasser i Sør-Norge. Det skal oppnås ved å støtte innovative gründere med skaleringspotensiale med kompetanse, læring og nettverk via GründerAcademy. GründerAcademy har siden oppstart utviklet seg til å bli et av Norges største akseleratorprogram med deltakere fra hele Sør-Norge, men knyttet fysisk til 4 regioner (Rogaland, Vestland, Agder og Oslo). Stiftelsen har avtaler med programansvar og gjennomføring med eksterne leverandører i disse 4 regionene. Programmet utvikles og driftes i tett samarbeid mellom SGA, SpareBank 1 SR-Bank og andre samarbeidsaktører. Programmet gjennomføres to ganger årlig som et digitalt program med fysiske treffpunkt. Årlig tas 80 selskaper opp som fullverdige deltakere.

Stiftelsen GründerAcademy tildeles 10 millioner kroner til å videreutvikle programmet for gründere og stimulere til å skape nye arbeidsplasser fordelt over 3 år, 2024-2026. Gaven kan benyttes til programutvikling, Gründerstipend- og pris, effektmåling med studentprosjekt.

Engasjerte deltakere på programmet til GründerAcademy

Stiftelsen GründerAcademy har siden oppstart vært støttet finansielt av Sparebank 1 SR-Bank og Sparebankstiftelsen SR-Bank. SGA bistår skalerbare innovative bedrifter med kompetansebygging, læring og nettverk og har som ambisjon å bistå til 250 nye arbeidsplasser i perioden 2024-2026. Prosjektet skal videreutvikle og skalere et allerede pågående program. De ønsker å skalere prosjektet fra å bistå 80 selskaper årlig til et langt større antall bedrifter. Dette via å benytte digitale løsninger, både i oppstartsfasen og gjennom alumnioppfølging. Prosjektet har et potensial for å nå ut til en andel av de ca. 70.000 selskaper som startes årlig i Norge, og da særlig bedrifter som skal utvikle seg innenfor nye forretningsområder og rask skalering.

Deltakere fra programmet GründerAcademy samlet i Finansparken ved daglig leder Lene Skjæveland Bø

Gjennom samarbeid med næringsforeninger, Innovasjon Norge og Akademia kan de kunne treffe en enda større andel interessenter enn det de gjør i dag. Det faglige innholdet i Stiftelsen GründerAcademy tar utgangspunkt i behovet for kompetanseøkning innenfor fagområder som anses viktige for å bygge suksessfulle skaleringsbedrifter, for eksempel kapitalinnhenting, segmentering, kommunikasjon til markedet, merkevarebygging og patentrettigheter. Deltakere tar del i faglige digitale samlinger og fysiske workshops med mål om å øke kompetansedeling på tvers og bygge nettverk. I tillegg tilbys det mentoring samt ukentlig oppfølging av forretningsutvikler som en del av programmet. Det avholdes jevnlig alumnisamlinger for tidligere deltakere.

Her er kull6 Agder i Stiftelsen GründerAcademy samlet.

Stiftelsen GründerAcademy har mål om å bidra til kompetanseøkning hos minst 150 selskaper årlig. I tillegg skal de være en pådriver for nettverksbygging blant oppstartsbedrifter som resulterer i at flere lykkes, og dermed skaper nye attraktive arbeidsplasser. De neste tre årene har de som mål å bidra til minimum 250 nye arbeidsplasser blant nye deltakere og/ eller alumniselskapene. Samarbeidet med andre aktører skal sørge for at regionens samlede tilbud til gründere blir styrket.

Alle deltakere av GründerAcademy konkurrerer om Grüdnerpris og stipend for til sammen kr 650.000,- som skal brukes til utvikling av selskapene. Det beste selskapet per by i hvert kull premieres kr 50.000,- I tillegg går kr 250.000,- til årets beste selskap

Pengene skal brukes til utvikling, testing og markedsanalyse. Pengepremien er levert av Stiftelsen GründerAcademy med støtte fra Sparebankstiftelsen SR-Bank og SpareBank 1 SR-Bank.