Stavanger Røde Kors Nettverk Etter Soning (NES)

Vi har tildelt kr. 2,5 mill til tilbakeføringssenteret for tidligere straffedømte i regi av Stavanger Røde Kors NES. Gaven er fordelt over 3 år og går til å sette senteret i stand til å romme de ulike aktivitetene. Huset ligger på Våland og tilhører Stavanger Røde Kors.

Nettverk etter soning (NES) er et tilbud til innsatte som er ferdig med soningstiden. Den innsatte blir koblet sammen med en frivillig i tiden før løslatelse og fortsetter relasjonen etterpå. Målet er å hindre at deltakerne går tilbake til kriminalitet. Nettverk etter soning har også en rekke fellesaktiviteter som turgruppe, MC-klubb, klatregruppe, orienteringsgruppe m.m.

Nå etableres et tilbakeføringssenter der de tidligere straffedømte skal få muligheten til å ha sin plass, der ulike aktiviteter samles, arbeidsprosjekt med mulighet til å jobbe ute i vanlige jobber. Her samles jurister, pårørende organisasjoner, kriminalomsorgen og andre aktører som de naturligvis er i dialog med etter endt soning.

Det er mange frivillige tilknyttet prosjektet. Som frivillige i NES skal de være en støtte for den innsatte i den kritiske tiden rundt løslatelsen og i en periode etterpå. De kobles sammen med bakgrunn i interesser og personlighet og vil bli enige om hva de ønsker å gjøre sammen. Det er viktig å være tett på deltakeren gjennom hele koblingsperioden.

FOTO: Stavanger Røde Kors NES