Fotballstiftelsen

Fotballstiftelsen

Fotballstiftelsen organiserer gatelag i norske fotballklubber. Tilbudet er nå etablert i 31 klubber i Norge, hvorav i samtlige klubber i Eliteserien. Gatelagene tilbyr mennesker med rusutfordringer faste aktiviteter flere ganger hver uke. Målet er bedre liv med mindre rus. Gjennom trening, inkludering og mestringsopplevelser gis spillerne en hverdag med mening og motivasjon. Rundt aktivitetene organiseres arbeidstrening blant annet i samarbeid med NAV. Fotballstiftelsen jobber tett med de offentlige tjenestene og andre organisasjoner på rusfeltet.

I 2023 deltok 1 443 spillere på trening og økningen blant spillere er størst blant de unge fra 18-23 år og blant kvinner. Resultatene er oppsiktsvekkende med at 286 kom i 2023 over i arbeid og skole. Fotballstiftelsen er norsk idretts suverent største prosjekt på rusfeltet – lovprist av det offentlige og dokumentert i forskningen. I 2023 kom Oslo Economics med et samfunnsregnskap, som viste en samfunnsøkonomisk gevinst på mer enn 430 millioner kroner årlig. I år suppleres dette med den store effekten for pårørende.

Eget seriespill i fotball, SørVest-ligaen!


Fotballstiftelsen vil fra 2024 opprette et eget seriespill i fotball, SørVest-ligaen, for alle våre gatelag fra Bergen til og med Grimstad. SørVest-ligaen vil da starte opp med klubber som Brann FK, Nordhordaland, FK Haugesund, Viking FK, Bryne FK, Flekkefjord FK, Start FK og Jerv FK. Det jobbes med etablering av gatelag flere steder i regionen, og disse vil bli invitert med i ligaen når de er klare for det. Vi bidrar med 1 millioner kroner for oppstarten av den nye liagen.

Geografiske avstander og reisevei mellom lagene gjør et seriespill i denne regionen mer utfordrende både praktisk og økonomisk. Med SørVest-ligaen er de derfor opptatt av å tilrettelegge for enklest mulig system for reising til og fra kamper – både med tanke på praktiske løsninger og reduserte kostnader. Konkret opprettes et seriespill for ovennevnte lag, der seriekamper i utgangspunktet spilles enkeltvis.

Med denne organiseringen oppnår en både regelmessighet på kamptilbudet, men også fleksibilitet rundt den praktiske løsningen. De forsterker også det sosiale elementet når flere lag og spillere møtes på tvers. SørVest-ligaen vil bli et viktig supplement til treningshverdagen og aktivitetene i det enkelte gatelag. Fotballstiftelsen er klar til å videreutvikle kamptilbudet på Sør-Vestlandet, og vi er en stolt støttespiller. Det er mange gode krefter som drar sammen.

Åpner nye dører– skaper nye muligheter

Deltagelse på Gatelaget er med
på å skape en tilhørighet og gir meningsfull hverdag. Vi besøkte fotballtreningen hos Gatelaget til Viking FK som ledes av Svein Fjældberg.

Fjældberg har i 2024 tiårsjubileum som trener for Gatelaget. Han forteller at nesten 450 spillere har vært innom gatelaget og at det er mange gode historier og noen triste historier. Vi håper at fotballtreningen kan bli en integrert aktivitet for mange, en arena hvor de kan etablere nye nettverk. En aktivitet som kan bli en del av den veien tilbake til et godt liv.

– Det er veldig kjekt om vi kan bidra til å hjelpe noen av dem som kanskje har det verst i samfunnet, og kanskje også er lengst unna det glansede mediebildet som lages av toppfotballen, sier Fjælberg.Vi kan tilby kameratskap, teamarbeid og inkludering. I tillegg er idretten i seg selv positiv uansett livssituasjon. Fysisk fostring har god effekt, påpeker han.