Prosperaprosjekter på Sør-Vestlandet

Stiftelsen har siden 2017 samarbeidet med Prosperastiftelsen om å gi kompetansebasert frivillighet til lokale lag, foreninger og organisasjoner. Vi fortsetter vårt samarbeid med en gave på 2,5 millioner kroner som vil bety flere som kan motta kompetanse.
Prosperastiftelsen gir bort kompetanse til ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører. Deres visjon er at «ingen svar på sosiale utfordringer skal hindres av manglende kompetanse eller kapasitet».

Prosperastiftelsen er et landsdekkende nettverk av fagpersoner som gir av sin tid og kompetanse gratis til lokale ideelle organisasjoner. Prosperastiftelsens pro bono-prosjekter på 3 måneder er en gjennomarbeidet modell som allerede har løftet et stort antall ideelle organisasjoner. Hvordan ser et pro-bono prosjekt ut?

Samspillet Sparebankstiftelsen SR-Bank og Prosperastiftelsen er en strålende match. Stiftelsen har et stort hjerte for regionen, kompetente ansatte og økonomiske muskler. Prospera med nettverk av kompetente frivillige, et brennende ønske om å gjøre en forskjell og en metodikk som er utviklet gjennom mange år. Vi gir støtte til gjennomføring med å sette samme teamene, oppfølging og evauleringen, men hvert prosjekt utløser pro- bono timer tilsvarende 500 000 kroner som kommer organisasjonen til gode. Dette er en merverdi for våre gavemottakere og bidrar til bærekraftige prosjekter.

Noen viktige nøkkeltall fra vårt samarbeid startet i 2017. Vår gavemidler har gitt støtte til 37 prosjekter der 232 frivillige har gitt av sin tid, kompetanse, engasjement inn i prosjektet som er over 12 000 timer. Hvis en regner det over i verdi, utgjør dette over 18 millioner kroner tilført organisasjoner på Sør-Vestlandet.

Sammen bidrar vi til å nå bærekraftsmålene. Vi ser alle gavene opp mot FNs bærekraftsmål og tilsvarende ser Prospera på hva pro-bono prosjektet dekker. Mindre ulikhet, God helse, Utrydde fattogdom og Samarbeid for å nå målene er områdene som er vanligst.

Sammen skaper vi gode lokalsamfunn. Vi har utviklet et tett og godt samarbeid med Prospera gjennom disse årene. På den måten bidrar vi sammen å styrke organisasjonen med de beste løsningene som fører til at lokalsamfunnet kan få godt nytte av aktivitetstilbudet som organisasjonen gjør.