Frilager

Vi har tildelt kr. 2,3 mill til prosjektlederstilling, dataløsninger og utstyr til Frilager Norge for å utvide tilbudet til flere steder på Sør-Vestlandet. 

Frilager er en utlånsportal av friluftsutstyr som i dag er etablert på Nord-Jæren og i Haugesund. De jobber for at flest mulig skal ha et godt oppvekstmiljø med lik tilgang på friluftsutstyr og klær og tilrettelegger med dette for god folkehelse for alle. Via nettsiden deres kan alle som ønsker det låne produkter. Frilageret pakker ordrene og kjører de ut til boder som er plassert sentralt i kommunene de samarbeider med. Bodene er låst med kodelås, så utstyret er tilgjengelig for henting og levering døgnet rundt. I tillegg samarbeider de med skoler og organisasjoner og leverer utstyr direkte til disse.

Frilager vil bidra til inkludering i enda større grad i alle ledd i samfunnet. Via samarbeid med organisasjonslivet, vil det bli flere barn og unge som får mulighet til å delta på aktiviteter. De har stor kunnskap om brukergruppen og hvordan målgruppen skal inkluderes.

Frilageret er et inkluderingsprosjekt. De arbeider med å forhindre utenforskap og vil skape inkludering både i og etter skoletid.

FOTO: Frilager