Låne utstyr

BUA er en nasjonal forening som jobber for at barn og unge skal få mulighet til å prøve flere og mer varierte aktiviteter. I BUA kan du låne sports- og fritidsutstyr helt gratis. Alle kan låne, selv om tilbudet retter seg mot barn og unge. Over hele landet finnes det utstyrsordninger som låner ut utstyr. BUA heter mange av dem, Skattkammer eller Frilager heter andre.

Her kan du lese mer om BUA!

Sparebankstiftelsen SR-Bank støtter med utstyr til mange av de ulike utstyrsordninger i Rogaland, Agder og Hordaland. Frilageret i Stavanger, BUA  Stord, BUA Mandal, Skattkammer Bergen og Haugesund er noen av dem som har fått utstyr. Ordningen er med på å legge rette til inkludering, aktivitet og bærekraft med mulighet å låne utstyr. Kanskje er det en slik ordning i ditt lokalmiljø?

Foto: Bua Mandal Odd Arne Nomedal