SUPERsatsing på Sør-Vestlandet

Norsk idrett har en visjon om «Idrettsglede for alle» og sammen med Stiftelsen vil Agder idrettskrets (AIK), Rogaland idrettskrets (RIK) og Vestland idrettskrets (VIK) bidra til å virkeliggjøre denne visjonen. For målgruppen mennesker med særskilt tilretteleggingsbehov vil vi øke hverdagsaktiviteten i alle de tre fylkene, samt styrke og øke antall tilrettelagte arrangement for målgruppen. Vi vil gjennom dette prosjektet skape et helt unikt, enestående og helhetlig tilbud for denne målgruppen. Vi tildeler vår andre jubileumsgave på 10 millioner kroner til idrettskretsene og SUPERsatsing.

Det er behov for en opptrapping av innsatsen på dette området. Det er mange viktige satsingsområder i paraidretten som trenger fokus, som de tre idrettskretsene arbeider med, men vi ønsker at målgruppen får et ekstra løft gjennom vår SUPERsatsing. Omfanget av ambisjonene legger til grunn at de tre idrettskretsene ansetter en delt ressurs med overordnet prosjektansvar

Stiftelsen støtter prosjekter som bidrar til at barn og unge er fysisk aktive i sine lokalmiljø. Vi ønsker at prosjektene skal inkludere flest mulig, og spesielt de som mangler tilbud. Videre er vårt mål at prosjektene er åpne og tilgjengelige, samt inspirere til nytenkning og samarbeid. Dette er legger vi vekt på når vi skal støtte prosjekter innen idrett. Vi har gitt betydelig støtte til prosjekter innen Paraidrett og er en viktig samarbeidspartner med SUPERLEKENE.

For mennesker med særskilt tilretteleggingsbehov, herunder både barn, ungdom og voksne ønsker disse tre kretsene å ta ekstra sats for å øke hverdagsaktivitetene i alle disse fylkene, samt styrke og antall tilrettelagte arrangement. Her snakker vi både om nye og forsterke eksistere ukentlig treningstilbud for målgruppen. Hvis en planlegger fleridrettslag, kan en få være med på flere idrettsgrener. Vi ønsker at de blir mer fysisk aktive, oppleve mestringsfølelsen, bli kjent med nye mennesker og få et større sosialt nettverk. Her skal idrettskretsene spille på lag med dere idrettslag og frivillige som allerede legger ned mye tid, kunnskap og engasjement i idretten. 

Idrettskretsene vil gjennom dette prosjektet skape et helt unikt, enestående og helhetlig tilbud for denne målgruppen. Den felles SUPERsatsing kan bidra for målgruppen og samfunnet:  -Økt trivsel for utøverne  -Økt fysisk form/bedre folkehelse  -Større sosialt nettverk  -Bedre kjennskap til målgruppen og dens utfordringer  -Økt antall idrettslag som kan tilrettelegge idrett for målgruppen-Flere varierte idrettstilbud til målgruppen  -Synliggjøre muligheter og gi like muligheter til fysisk aktivitet og idrett som alle andre

Stiftelsen heier på SUPERtrening og gleder oss til samarbeidet de tre idrettskretsene.

Vi ønsker å engasjere, skape og utvikle sammen med dere slik at vi sammen skaper gode lokalsamfunn. Vi er en aktiv samfunnsaktør som identifiserer og løfter frem prosjekter for varig endring i tråd med FNs bærekraftsmål.