Foto: Superlekene

Superlekene

Sparebankstiftelsen SR-Bank har tildelt kr. 2 millioner til prosjektlederstilling til utvidelse og styrking av Superlekene. I tillegg har vi tidligere tildelt kr 1 million til at det skulle komme Superlekene flere steder i regionen.

Superlekene arrangeres for å fremme livskvalitet, trivsel og sunn konkurranse for utviklingshemmede personer. Superlekene ble etablert i 2009 for å fremme helsen til mennesker med et særskilt tilretteleggingsbehov. Tanken var å motivere til en sunnere livsstil gjennom fysisk aktivitet som var lystbetont. ​

I kjølvannet av Superlekene er det etablert flere og flere Superlag innen ulike idretter/idrettsklubber. I dag har man et titalls Superlag rundt om i regionen vår der idrettsglede står i sentrum. Med en økende interesse, øker også mangfoldet av aktiviteter/idretter noe som har resultert i at Superlekene har vokst i omfang. Høsten 2018 ble Superlekene også etablert på Haugalandet med stor suksess. De ulike idrettsaktivitetene i de ulike byene kan variere noe alt etter hvilke klubber som ønsker å være med, og arrangementet avvikles hvert år over tre dager (fredag – søndag). Nå skal det i tillegg være Superlekene på Voss og på Blindheim.​

Her kan du lese mer om Superlekene!

Foto: Superlekene