Korpsglede for alle- en konsertserie

Norges Musikkorps Forbund (NMF) er landets største frivillige kulturorganisasjon med i underkant av 60.000 medlemmer og 1.600 medlemskorps. Formålet er å gjøre musikkorps til en attraktiv fritidsinteresse for barn, unge og voksne. Stiftelsen vil samarbeide med NMF Rogaland, NMF Hordaland og NMF Sør for å virkeliggjøre denne visjonen. Vi vil gjennom dette prosjektet øke aktiviteten av høy kvalitet i det enkelte medlemskorps som vil føre til økt aktivitet som gir glede for musikantene og for publikum. Vi vil gjennom dette prosjektet inspirere korps til å holde flere konserter som fører til mestring hos musikantene og økt synlighet i lokalmiljøet. Vi tildeler tredje jubileumsgave på 10 millioner kroner til Korpsglede for alle – en konsertserie.

Korps er en arena for å lære, å vurdere seg selv og å jobbe for å nå et mål. Det er en arena for å lære seg samspill med andre, og å være en del av noe som er større enn seg selv. Deltakelse i korps gir arenaer for samhold og fellesskapsfølelse. Musikk gir rom for å uttrykke og motta følelser og gir rom for opplevelse av mestring og trygghet. NMF medlemsundersøkelse viser at korps med høyt aktivitetsnivå med hyppige opptredener med god kvalitet, beholder musikantene lenger. Øvelsen er korpsets viktigste utviklingsarena, og hver eneste øvelse må oppleves meningsfull, utviklende og målrettet.

Øving må til for å bli samspilt.

Korpsene kan søke om støtte til konsertserien via hjemmesidene til NMF Rogaland, NMF Hordaland og NMF Sør. Her finner du mer informasjon og hvordan ditt korps kan søke om tildeling!

Gjennom søknad får korpsene selv definere sitt behov for hva de trenger for å gjennomføre sin konsertserie. Korpsene som søke om å få gjennomføre konsertserien kan tildeles mellom 30.000- 100.000 kr. Korpsenes musikalske behov og valg av konsertsteder avgjør tildelingen.

Konsertserien skal inneholde minimum tre konserter som skal spilles i løpet av et kalenderår. Konsertene kan være utendørs eller innendørs. Varigheten på hver konsert skal være på minimum 30 minutter.

Nylund Skolekorps har stor aktivitet og mange konserter.

For å sikre at en konsertserie gjennomføres med høy kvalitet, så kan korpsene søke om:

  • ekstra lærekrefter til innøving av report
  • nytt relevant repertoar og/eller bestillingsverk
  • nødvendige instrumentkjøp

Korpsene skal beskrive hvordan prosjektet skal bidra til økt aktivitet, kvalitet og musikalsk utvikling i korpset.