Prosjektet GO WEST

Er det noe vår region virkelig trenger – er det økt tilgang på arbeidskraft! Og det skal prosjektet GO WEST i regi av Næringsforeningen i Stavangerregionen gjøre noe med.

🌱 GO WEST skal finne ut hvilke kompetanse næringslivet har behov for med analyser og kartlegginger.

🌱 GO WEST skal bidra til å rekruttere kompentanse vi trenger ved å øke vår attraktivitet som arbeidsregion. Det handler for en stor del om de unges framtidsvalg, men også om hvordan vi generelt kan tiltrekke oss arbeidskraft fra både inn- og utland.

🌱 GO WEST skal legge til rette for god informasjon og velkomst for de som velger å ta med seg kompetansen sin til regionen vår.

Formålet kompetanse er prioritert ved høstens søknadsrunde. Vi bidrar til å utvikle kunnskap og ferdigheter. Vi støtter prosjekter som bidrar til innovasjon og bærekraftig næringsutvikling og som bidrar til at vi har en attraktiv bo- og arbeidsregion. Stiftelsen støtter prosjekter som stimulerer til deling av kompetanse på tvers av organisasjoner og som gir økt kunnskap om effekt av tiltak.

Vi tildeler 3 millioner kroner til GO WEST. Stor glede ved gaveoverrekkelsen her med strategisjef Inger Tone Ødegård og administrerende direktør Harald Minge i Næringsforeningen i Stavanger-regionen, konsernsjef i SpareBank 1 SR-Bank Benedicte Schilbred Fasmer og leder prosjekt og strategi i Sparebankstiftelsen SR-Bank Jannicke Haugan.

«Med midlene fra Sparebankstiftelsen SR-Bank, tar vi fatt på det som er så kritisk viktig for medlemmene våre. Næringsforeningen i Stavanger-regionen representerer 2000 medlemsbedrifter, og tilbakemeldingen er at kompetanse og tilgjengelighet er og blir en av de største utfordringen fremover, forklarer administrerende direktør i Næringsforeningen, Harald Minge.