NONA i Stavanger kunstmuseum

Hvordan formidler man kunst best til barn? Hvor kan man dra for å oppleve kunst i en form barn liker? Hva kan barn lære av kunst? 

Kanskje noe av det viktigste i et kunstmøte, enten det er for barn, unge eller voksne er rom for undring og den gode samtalen. Kunst er nettopp et felt som er et glimrende utgangspunkt for å vekke nysgjerrighet og refleksjon- og hvor det ikke fins klare, endelige svar på. Barn har glede av kunst i øyeblikket og barnas egen mening er viktig for å bli en del av vårt samfunn.

Vi i Sparebankstiftelsen SR-Bank ønsker å bidra til å skape gode møteplasser for kunst, ikke minst for barn i regionen. Stavanger kunstmuseum er en kulturinstitusjon som alltid har vært opptatt av formidling av kunst til barn. De har etablert samarbeid med kulturell skolesekk, faste formidlingsopplegg for barn hver søndag og har til nå hatt et lite sted i museet. En kan si at det er fire viktige faktorer for vellykket kunstformidling til barn: Kommunikasjonen barn/kunstner/formidler, gjenkjennelse, overraskelse og passende rom. Vi er vel alle enige at et nytt og utvidet barneverksted med nytt utstillingsrom er med å ta barns opplevelse av kunst på alvor. Vi er en stolt bidragsyter til NONA med en million kr og ønsker å gratulere med et passende rom som skal gi enda flere gode kunstmøter for barn og unge.

Her kan du lese mer om NONA og Stavanger kunstmuseum!

Foto: Stavanger kunstmuseum ved Oddbjørn Erland Aarstad