NONA i Stavanger kunstmuseum

Hvordan formidler man kunst best til barn? Hvor kan man dra for å oppleve kunst i en form barn liker? Hva kan barn lære av kunst? 

Kanskje noe av det viktigste i et kunstmøte, enten det er for barn, unge eller voksne er rom for undring og den gode samtalen. Kunst er nettopp et felt som er et glimrende utgangspunkt for å vekke nysgjerrighet og refleksjon- og hvor det ikke fins klare, endelige svar på. Barn har glede av kunst i øyeblikket og barnas egen mening er viktig for å bli en del av vårt samfunn.

Vi i Sparebankstiftelsen SR-Bank ønsker å bidra til å skape gode møteplasser for kunst, ikke minst for barn i regionen. Stavanger kunstmuseum er en kulturinstitusjon som alltid har vært opptatt av formidling av kunst til barn. De har etablert samarbeid med kulturell skolesekk, faste formidlingsopplegg for barn hver søndag og har til nå hatt et lite sted i museet. En kan si at det er fire viktige faktorer for vellykket kunstformidling til barn: Kommunikasjonen barn/kunstner/formidler, gjenkjennelse, overraskelse og passende rom. Vi er vel alle enige at et nytt og utvidet barneverksted med nytt utstillingsrom er med å ta barns opplevelse av kunst på alvor. Vi er en stolt bidragsyter til NONA med en million kr og ønsker å gratulere med et passende rom som skal gi enda flere gode kunstmøter for barn og unge.

Avdelingsdirektør ved Stavanger Kunstmuseum, Hanne Beate Ueland sier at:«NONA har blitt en veldig viktig del av formidlingstilbudet ved Stavanger kunstmuseum. Gjennom et eget utstillingsprogram i forlengelse av verkstedet Studio Nona, løfter vi frem kunst som inviterer til deltakelse og interaksjon med publikum. Utstillingene stimulerer til medskapning og lek med tilhørende verkstedsaktiviteter og gir publikum mulighet til å bidra inn i de profesjonelle kunstnernes utstillinger. Vi opplever at samskapning og deltakelse engasjerer publikum og bidrar til meningsfulle og innholdsrike kunstopplevelser. Aktivitetene i NONA passer for alle generasjoner og er spesielt utviklet for et ungt publikum. Tilbudet har vist seg veldig populært, spesielt barnefamilier har et ønske om å delta og sammen med barna la seg engasjere av kreative prosesser. Det dynamiske utstillingsprogrammet utforsker temaer som engasjerer mange unge, som for eksempel utenforskap og flerkulturell identitet.»

Her kan du lese mer om NONA og Stavanger kunstmuseum!

«I utstillingen Las seis ventanas (de seks vinduene) inviterer kunstner Sol Calero deg til å delta i å lage et stort mosaikkverk midt i utstillingen. Utstillingen er en totalopplevelse hvor arkitektur, malerier og mosaikk spiller sammen. Fra en plattform som er bygget i rommet har du utsikt til seks malerier eller vinduer mot et fiktivt landskap utenfor museet. Bildene er fargerike og frodige og refererer til landskapet i Venezuela hvor Sol Calero vokste opp. Kunstneren har latt seg inspirere av de gamle panoramamaleriene som kunstnerne skapte på 1800-tallet for å gi publikum en opplevelse av et fremmed sted. På en lignende måte tar Las seis ventanas deg med til et annet sted, som kanskje vekker assosiasjoner, drømmer eller forventninger.»

Foto: Stavanger kunstmuseum ved Marie von Krogh