Klatreinstallasjon

Vi har til nå sammen med 8 kommuner fått ferdigstilt 8 klatreinstallasjoner. Stavanger kommune, Sandnes kommune, Haugesund kommune, Egersund kommune, Kristiansand kommune, Tysvær kommune, Flekkefjord kommune og Lyngdal kommune. Stiftelsen er i dialog med 24 nye kommuner, og flere nye klatreinstallasjoner er på vei.

Vi støtter prosjekter som skaper gode sosiale nettverk og møteplasser, og mener at gode, tilrettelagte klatreinstallasjoner skaper gode muligheter for fysisk aktivitet for barn og unge. Stavanger kommune var først ut og der er to klatreinstallasjoner allerede tatt i bruk.  Klatreinstallasjonene er plassert slik den er allmenn tilgjengelig og særlig i områder der det er mange barn og unge.

Stiftelsen gir inntil 500.000 kr pr klatreinstallasjon. Kommunen tar på seg ansvaret med grunnarbeid, prosjektering og drift av installasjon samt søke om nærmiljøanleggsmidler av Tippemidler.

Noen av klatreinstallasjonene