Superlekene

Sparebankstiftelsen SR-Bank støtter Superlekene i sitt arbeid med å tilrettelegge for idrettsglede for alle! Superlekene arrangeres for å fremme livskvalitet, trivsel og sunn konkurranse for personer med nedsatt utviklingsevne. Her får en anledning til å prøve ut ulike idretter, og det er gratis å delta. Et av høydepunktene er festen med god mat og underholdning, og det er noen kostnader i forbindelse med festen.

Det arrangeres Superlekene Stavanger og Superlekene Haugalandet og lokale idrettslag er med å legge til rette for de ulike aktivitetene. Målsettingen er å gjøre Superlekene tilgjengelig for flere deltakere gjennom å etablere konseptet i flere byer. I tillegg danne et grunnlag for rekruttering av Superlag i etablerte idrettsklubber.

Her kan du lese mer om Superlekene!

Foto: Superlekene