Fargerik håndball i regi av NHF Region Sørvest

Sparebankstiftelsen SR-Bank samarbeider med NHF Region Sørvest med prosjektet Fargerik håndball i Agder og Rogaland. Vi har støttet prosjektet med  600.000 kr.

Målet med Fargerik Håndball er å fange opp de som vanligvis faller utenfor idretten.Fokus på å å flere jenter med minoritetsbakgrunn på banen. Satsingen må være lokalt i nærmiljøet, inkluderende og med lav terskel for deltakelse. Tilbudet er knyttet opp til enkelte barneskoler i Rogaland og Agder. Instruktørene er fra lokale lag som Vipers og SolaHK. På sikt håper NHF Region Sørvest at elevene knytter seg opp mot en håndballklubb og deltar på lik linje med andre barn i den organiserte idretten.

Her kan du lese mer om NHF Region Sørvest

Her er det elever ved Storhaug skole som har hatt håndballtrening hver uke i et helt år. Over 20 jenter har fått god innføringen i idretten av to flotte ambassadører fra Sola HK. Her kan du lese mer om prosjektet i Stavanger Aftenblad!