GründerAcademy

Vi støtter GründerAcademy sitt gründerprogram for grundere i Sør-Norge. GründerAcademy blir gjennomført i Stavanger, Bergen, Kristiansand og Oslo, sammen med noen av landets fremste akseleratorer i Validé (Stavanger), VIS (Bergen), Innoventus Sør (Kristiansand) og TheFactory (Oslo). Dette skal sikre at gründerne får det beste lokale og nasjonale nettverket.

Vi har støttet tidligere Gründerhub med gründerhubprisen og gründerhubstipend som var for deltakerne av programmet. Videre bidratt til idéutvikling av programmet som nå kommer i en ny form. GründerAcademy er et nasjonalt akseleratorprogram som utvikler bedrifter og gjør dem klare for vekst.

Gjennom GründerAcademy, som bygger på et program en vet fungerer, skal gründerne få større sjanse for å lykkes, større muligheter for overlevelse og tilgang til nettverk som kan bidra til vekst og kapital.

Vi støtter med årlig kr 650 000 i gründerprisen. Alle deltakerne i dette programmet konkurrerer om disse prisene  til utvikling av selskapene

– 250.000,- til årets beste selskap;

– 50.000,- til det beste selskapet i hvert kull i hver by