Kirkens Ungdomsprosjekt (KUP)

Vi støtter Kirkens Ungdomsprosjekt Kristiansand med et 2-årig prosjekt som har fokus på oppfølging av risikoungdom med kr 1.350.000 samt tildelt minibuss med kr 500.000. Samarbeidet er en forlengelse av vår konferanse FOR ALLE! 2020 som hadde fokus på utfordringer med økonomisk utenforskap.

Kirkens Ungdomsprosjekt (KUP) er en ideell organisasjon som driver forebyggende arbeid for barn og unge i form av ulike grupper og individuell oppfølging. KUP fokuserer på å gi barn og unge gode opplevelser, mestring og et sosialt fellesskap.
KUP jobber for at ungdommene skal oppleve tilhørighet til et positivt miljø, trygg voksenkontakt og varige relasjoner. Disse erfaringene hjelper dem å ta gode valg, og istandsetter dem til å møte livet som ung voksen.

I alt arbeid som drives på KUP har de et fokus på å skape Tilhørighet, styrke Identiteten og gi opplevelser av Mestring.

TILHØRIGHET – Alle mennesker har behov for å høre til et sted og oppleve at det er trygt. Vi skal skape fellesskap der man ikke trenger maske, men romme latter og gråt, som har voksne som tåler og imøtekommer. Fellesskap som preges ærlighet og åpenhet, trygghet, forutsigbarhet og tilgjengelighet.

IDENTITET – Hvilke historier forteller jeg om meg selv? Hva sier jeg og tenker om meg selv? Vi er skapt til relasjoner med andre mennesker og vi speiler oss i relasjonene. Vi blir bekreftet og anerkjent i relasjonene, og bygger et selvbilde ut fra møte med andre. Jeg`et blir skapt i fellesskapet. Vi skal overøse de unge med gode ord, blikk og handlinger så de kan bygge et sunt og sant selvbilde.

MESTRING – Alle trenger å oppleve at de får til noe i livet, at de betyr noe for andre, at livet deres har en mening. På engelsk snakker man om “coping”. Det å forstå, mestre og oppleve mening i hverdagen, er grunnlaget for god psykisk helse. Vi skal lete etter evner og talenter hos de unge og løfte dem slik at de tør å prøve, opplever å bety noe i fellesskapet og kan mestre livet.

Foto: Kirkens Ungdomsprosjekt Kristiansand