Korona tiltak

Vi gir 10 millioner kr til smittevernutstyr og tiltak i forbindelse med Korona utbruddet!.

Vi ønsker å bidra til dugnaden for å bekjempe Korona viruset.  Kommunehelsetjenesten på Nord Jæren er tildelt kr 5 millioner. Middlene skal blant annet brukes til nødvendig utstyr som eksempelvis intensivrespiratorer, oksygenkonsentratorer og utstyr til desinfisering av ambulanser og sykestuer.

Vi har tildelt Haugesund Røde Kors Hjelpekorps 300 000 kr til beredskapstelt, som de kan bruke for å støtte kommunene i forbindelse ved Koronautbruddet. Vi har tildelt kr 500 000 til kommunehelsetjenesten i Haugesund til smittevernutstyr. Det kommer i tillegg til 1,5 millioner kr som vi delte ut til Haugesund sjukehus til bruk til smittervenutstyr som intensivrespiratorer.

Sørlandet Sjukehus HF får 1,5 millioner kr som skal gå til smittervenrutstyr. Vi ønsker å bidra til at helsearbeidere i regionene som står i førstelinjen har forsvarlig smittervernutstyr.

Haraldsplass Diakonale Sykehus får 1 million kr til smittervernsutstyr.