FOR ALLE! aktivitetsstøtte

Sparebankstiftelsen SR-Bank sin visjon er at «Sammen skaper vi gode lokalsamfunn». Vi har et særlig fokus på økonomisk utenforskap og har formålet FOR ALLE!.

Sterk prisvekst og stadig økte kostnader gjør at mange barn og unge stående utenfor organiserte idretts- og fritidsaktiviteter fordi utgiftene blir for store for familien.

I vårens tildeling har vi prioritert FOR ALLE! Aktivitetsstøtte. Aktivitetsstøtten er rettet mot lag, foreninger og organisasjoner som har aktivitetstilbud for barn og unge som ikke ellers ville hatt råd til å delta.

Dessverre ser vi at behovet er økende – og stadig flere organisasjoner søker om aktivitetsstøtte. Denne våren delte vi ut FOR ALLE! aktivitetsstøtte til 115 organisasjoner for til sammen 4,5 millioner kroner. Til sammenligning ble det våren 2021 tildelt 1 millioner kroner til FOR ALLE! aktivitetsstøtte.

Midlene kan organisasjonene bruke til utstyr, medlemskontingent, busskort og utgifter i forbindelse med egenandel til turer/turneringer i Norge og Norden til disse barna.Alle barn og ungdom skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter – og sammen gjør vi det mulig. Du kan finne ut mer om FOR ALLE! ved å trykke på linken!