Stiftelsens øverste organ er generalforsamlingen, og denne velger styret. Generalforsamlingen skal se til at Stiftelsen virker etter sitt formål i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak.

På generalforsamlingen møter 23 representanter som er valgt av og blant SpareBank 1 SR-Banks kunder fra Sør-Vestlandet. Det er 12 varamedlemmer. Sammensetningen av generalforsamlingen gjenspeiler de regioner hvor banken har sitt utspring og hvor sparebankens fond over tid ble bygget opp.

Medlemmer

Eyvin M Olsen
Axel Seglem
Anna Rydell
Lene Ring
Trond Tveit
Dag Ove Aksland
Lars Gøran Ulriksen
Elisabeth Faret
Kurt Dyskeland
Borgny Eik
Siri Ommedal
Leif Sigurd Fisketjøn
Martin Gjeldsvik
Brit Elisabeth Bratland
Jan Gunnar Mattingsdal
Terje Johnsen
Nina Førland
Siri Elisabeth Skagestad
Svein Arne Eidsvik
Stein Asgeir Egenes
Kristin Arefjord Stave
Mona Røsvik Strømme
Åge Eikeland

Varamedlemmer

Frank Hoff Nilsen
Ingolf Steensnæs
Egil Mønnich
Odd Netteland
Åse Lill Kimestad
Seyfi Akinci
Tor Olav Schibevaag
Karl Endre Igland
Ove John Tungesvik
Monica Hannestad
Juliet Scheherazade Balgobin
Kyrre Lindanger

Styret består av 7 personer og 2 varamedlemmer. Styremedlemmene kommer fra Sør-Vestlandet. Styret har bred kompetanse fra næringsliv og offentlig virksomhet. Styrets hovedoppgaver er forvaltning av eierskapet i SpareBank 1 SR-Bank ASA samt beslutte gaver til allmennyttige formål. Daglig leder har bred erfaring fra SpareBank 1 SR-Bank. Stiftelsen har kontor sentralt i Stavanger.

Styremedlemmene er Tore Heggheim, Inger Elise Iversen , Kristin Dahl Larsen, Merete Eik, Ola Kvaløy, Kristine Hernes og Erik Marthon Olsen.
Varamedlem er Vivian Holm Hansen og Olav Todnem.

Styreleder Tore Heggheim

Tore Heggheim, født 1971, Stavanger. Heggheim er utdannet siviløkonom og AFA.  Tidligere porteføljeforvalter i Storebrand Kapitalforvaltning, og er nå privat investor.

Erik Marthon Olsen

Erik Marthon Olsen, født 79, Stavanger. Olsen er Finansdirektør (CFO) i Lærdal Finans. Han har lang erfaring innen finansbransjen som blant annet Rådgiver innenfor Corporate Finans i SpareBank 1 SR-Bank ASA, administrerende direktør og Investeringsdirektør i Coil Investment Group. Olsen har bred styrerfaring og er utdannet MSc Business og Administration fra Norges Handelshøyskole.

Nestleder Inger Elise Iversen

Inger Elise Iversen, født 1961, Bergen/Egersund.Daglig leder Kavlifondet i Bergen fra 2011. Hun har utdannelse innen økonomi med sykepleierutdannelse som grunnutdannelse. Hun har erfaring innen økonomi samt 18 år som Human Resource Developer for Hansa Bryggeri.

Kristin Dahle Larsen

Kristin Dahle Larsen (1981) er Director 5G i Altibox AS. Kristin har lang erfaring som blant annet Konsernkoordinator i Lyse AS og diverse stillinger i Altibox AS. Hun har også styreerfaring fra Lyse Fiber AS, Signal Bredbånd AS, Smartly AS og Lyse Produksjon. Kristin er utdannet Sivilingeniør fra NTNU innenfor Telekommunikasjon.

Kristine C. Hernes

Kristine C. Hernes , født 1966, er daglig leder i KS Konsulent AS. Kristine har bred kommunal erfaring som konstituert rådmann i Stavanger, stilling som direktør for økonomi i Stavanger kommune, økonomisjef i Sandnes kommune og rådgiver for stab, strategi og anskaffelser. Kristine er utdannet cand.polit fra Universitetet i Bergen, har tatt administrasjon og ledelse ved Høgskolen i Rogaland og bedriftsøkonomi på NHH

Merete Eik

Administrerende direktør i Bate boligbyggelag. Hun har vært havnedirektør i Stavanger og med over 10 års erfaring som direktør på Rogaland Teater. Hun har lang styreerfaring fra ulike styrer som Stavangerregionen Havn Eiendom og SpareBank 1 Næringskreditt.Utdannelse med master innen økonomistyring med en grunnutdanning innen arts and business administrasjon.

Ola Kvaløy

Ola Kvaløy, født 1973, er dekan på Handelshøyskolen ved UiS. Han har arbeidet som professor, dekan og assosiert professor. Ola har en PhD i økonomi fra Handelshøyskolen. Han har vært medlem av investeringsrådet i Stiftelsen siden 2015.  Samfunnsengasjert.

Daglig leder Kjetil Skjæveland

Kjetil Skjæveland, født 1979, Stavanger. Daglig leder i Sparebankstiftelsen SR-Bank. Kjetil Skjæveland har mastergrad i økonomi og administrasjon og autorisert finansanalytiker (AFA studiet) fra Norges Handelshøyskole. Han har 20 års erfaring fra ulike roller i Sparebank 1 SR-Bank og kommer nå fra stillingen som økonomidirektør

Valgkomité består av 5 medlemmer fra generalforsamlingen. Den skal forberede valgene til de ulike styrende organer (generalforsamling, styret, styreleder, kontrollkomité) og foreslå godtgjørelse til de ulike tillitsvalgte.

Eyvin Olsen – leder
Borgny Eik
Siri Ommedal
Leif Sigurd Fisketjøn
Kristin Arefjord Stave

 

Daglig leder
Kjetil Skjæveland
Tlf. 909 96 604
Kjetil.skjeveland@stiftelsensrbank.no

Gave- og kommunikasjonssjef
Ellen Berg Instefjord
Tlf. 414 02 730
ellen.instefjord@stiftelsensrbank.no

Administrasjonssjef
Marit Idsøe Refvem
Tlf.475 22 094
marit.refvem@stiftelsensrbank.no

Leder Prosjekt og strategi
Jannicke Haugan
Tlf. 992 46 749
Jannicke.haugan@stiftelsensrbank.no

Prosjektleder
Erik Løland
Tlf. 936 99 111
erik@srstiftelsen.no